I Australien pågår en kraftig energiomställning och modernisering av elnätet

Ordern är en följd av det tidigare leverantörsgodkännandet där bland annat hållbarhet, funktionalitet och IT-säkerhet utvärderades. Ordern omfattar leverans av fem SIPP Node-enheter till ett värde av cirka en (1) miljon kronor som ska säkerställa övervakning och kontroll av Western Powers transformatorgropar.

Ordern är strategiskt viktig och ingår i två större uppgraderingsprojekt som är en del av den gröna omställningen där kraftiga investeringar i främst solkraftsparker gör att Western Power behöver bygga ut och modernisera elnätsinfrastrukturen. Fyra av fem SIPP-enheter kommer installeras på Western Powers transformatorer som ska använda miljövänlig ester i stället för mineralolja som kylmedium. Vid ett eventuellt läckage från transformatorn fungerar SIPP Node effektivt för detektion av både ester och mineralolja. Den automatiserade miljösäkringen av oljefångsgropen under transformatorn är en viktig del i digitaliseringen av underhållsarbetet och uppfyller de allt högre miljökraven för kritisk infrastruktur.

– Vi är väldigt glada över att teckna en ny order med en stor och viktig aktör i Australien. Vi har arbetat målmedvetet tillsammans med vår lokala partner KingHill för att kunna tillhandahålla en lösning som ligger i linje med Western Powers långsiktiga strategi för ökad digitalisering och en grön omställning. Det är områden där SIPP kan göra stor skillnad för energibolag, oavsett var i världen de verkar. I Australien pågår en kraftig energiomställning och modernisering av elnätet där vi nu flyttar fram positionen ytterligare ett steg. Efter en längre period som präglats av svåra bränder och nedstängning är det nu tydligt att hjulen börjar rulla ”down under”, kommenterar Jan-Eric Nilsson, vd för Gomero.

– Att vara den enda aktören på marknaden med en certifierad lösning som kan detektera ester ned till 1 PPM är en viktig del i att den här ordern kunde tecknas. Tillsammans med godkännandet av cybersäkerheten för Gomeros uppkopplade teknik var det avgörande för att vinna ordern. Vi hoppas med den här leveransen visa att SIPP är den bästa lösningen för Western Power och ser fram emot ett långt samarbete som kan utvecklas i takt med deras utbyggnad och uppgradering av elnätet, kommenterar Jonas Lindholm, vd på KingHill.

Kort om Western Power

Western Power är ett delstatligt företag i västra Australien som driver ett elnät som ansluter över 2,3 miljoner kunder till traditionella och förnybara energikällor. Western Power äger och driver majoriteten av South West Interconnected Network (SWIN). Elnätet sträcker sig norrut till Kalbarri, österut till Kalgoorlie och söderut till Albany och är inte sammankopplat med andra elsystem. Western Australia är till ytan Australiens största delstat och täcker cirka 2.6 miljoner km2 (vilket är drygt fem gånger Sveriges landmassa). Western Powers elnät består av mer än 103 000 km kraftledningar, 825 788 elstolpar och cirka 500 transformatorer.

I delstaten Western Australia arbetar myndigheterna med en långsiktig strategi att uppdatera elnätet för att säkerställa driften i en region som har ett tufft klimat och återkommande cykloner.

Om SIPP och SIPP Hub

Gomero har med sin uppkopplade kontrollutrustning SIPP under lång tid erbjudit detektion av oljeläckage från transformatorn och automatisk miljösäkring av oljefångstgropen under transformatorn. Med SIPP Hub skapas helt nya möjligheter att koppla in fler sensorer och utnyttja Gomeros etablerade och säkra infrastruktur för att samla in och analysera mer data från fler utrustningar på transformatorstationen.

SIPP Hub möjliggör för kunderna att fortsätta övergången till prediktivt underhåll genom uppkoppling av fler utrustningar på transformatorstationen. SIPP möter samtidigt kundernas högt ställda krav på hållbarhet, säkerhet och ekonomi. SIPP är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra elnätsägare i nio länder med prediktivt underhåll på transformatorstationen.

Om Gomero

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som erbjuder innovativa lösningar till kunder inom energisektorn för långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med Gomeros uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en ökad grad av automatisering.

Gomeros SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Lede Energi, Fingrid, Deutsche Bahn och SA Power Network.