2022

Årsredovisning

Pdf
2021

Årsredovisning

Pdf
2020

Årsredovisning

Pdf
2019

Årsredovisning

Pdf
Show more
2023

Delårsrapport jan-dec

Pdf
2023

Delårsrapport jan-sep

Pdf
2023

Delårsrapport jan-jun

Pdf
2023

Delårsrapport jan-mar

Pdf
Show more

Bolagsordning

Pdf

Styrelse

Pdf

Kallelse PoIT

Pdf

Kallelse DI

Pdf
2022

Presentation - Årsstämma 2022

Pdf
2021

Presentation - Årsstämma 2021

Pdf
2020

Presentation - Årsstämma 2020

Pdf
2019

Presentation - Årsstämma 2019

Pdf
2023-12-31

Ägarförteckning

Pdf
2023-09-29

Ägarförteckning

Pdf
2022-06-30

Ägarförteckning

Pdf
2022-03-31

Ägarförteckning

Pdf
2024-02-22

Bokslutskommuniké 2023

Prediktivt underhåll – en global marknad med enorm potential

Globalt växer marknaden för prediktivt underhåll med nära 40 procent per år och beräknas år 2024 vara värd cirka 235 miljarder kronor . Utvecklingen drivs på av ett flertal faktorer. Från billigare sensorer och datakraft till en ökad digitalisering och fokus på hållbarhet. Högre krav på driftsäkerhet bidrar också till utvecklingen, inte minst inom energisektorn där alla former av avbrott snabbt kan få stora konsekvenser, både för företag och privatpersoner. Urbanisering och ökad elektrifiering innebär ännu högre krav på en stabil och driftsäker infrastruktur.

Möjligheterna att arbeta med prediktivt underhåll betyder att stora delar av underhållsarbetet förändras. Genom att använda uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys kan underhållsarbetet utföras optimalt och med en betydligt högre grad av automatisering.

Miljön är också vinnare när de fysiska underhållsbesöken kan minimeras. Ett smartare och mer effektivt underhåll bidrar även till att öka livslängden på befintliga anläggningar och utrustning.

Vi har redan miljösäkrat över 6000 transformatorstationer för fler än 100 kunder i 9 länder, och i takt med att dessa nu digitaliserar, så blir detta en naturlig infrastruktur.