”Erfarenhet och kunskap säger att vi måste göra en omställning”

Efter några år som vd för Göteborg Energi har Alf sedan i höstas gått i pension. Engagemanget i frågor som rör energi och hållbarhet finns dock kvar.    

Från att under stora delar av 1980-talet ha arbetat i kontrollrummet på Forsmark till att arbeta med allt från säkerhet och marknad till underhåll och framtidsfrågor i bolag som Vattenfall, Infratek och Göteborg Energi har Alf fortfarande ett ben kvar i branschen. Som styrelsemedlem i Gomero tillför Alf en unik erfarenhet som omsätts i strategi och framåtblickande.

– Bara för att vi bor i ett glesbefolkat land innebär inte det att vi är utan ansvar. Vi måste tänka nytt och brett även här. Det räcker heller inte att hantera en fråga i taget. Om vi ska klara energiomställningen måste det till en förändring i alla led. Från att bygga ut och ta hand om förnybar el till modernisering av infrastrukturen och ett mer effektivt nyttjande av våra resurser, inklusive kompetent personal. I ett land som Sverige blir underhållsfrågan särskilt viktig. Vi har varken tid eller råd att skicka ut folk i sjumilaskogen om det inte verkligen krävs. Resurserna måste användas på ett mer hållbart sätt, kommenterar Alf Engqvist.

Underhåll som möjliggörare – inte resurskrävande riskfaktor

Underhållsarbetet har i många fall förändrats och moderniserats under den senaste tioårsperioden. Smartphones, övervakningskameror och analysverktyg har exempelvis bidragit till att effektivisera och förenkla arbetet en hel del.

– De flesta är ändå överens om att vi bara är i början av en större omställning. Med fler uppkopplade enheter, sensorer, AI och kraftfull dataanalys kommer vi att se en förändring som gör underhållsarbetet mer kostnadseffektivt och hållbart. Ett effektivt underhåll behöver bli en möjliggörare, inte en riskfaktor som kräver stora resurser. Det gäller särskilt som kraven på flexibilitet och driftsäkerhet bara ökar. I ett alltmer elberoende samhälle kan vi heller inte räkna med att elen kommer att bli billigare, fortsätter Alf.

Frågan om hållbarhet har aldrig varit viktigare

Ur ett större perspektiv, bortom underhållsfrågan är tiden för en nödvändig förändring av energisektorn på väg att rinna ut. Ska klimatmålen ha någon chans att nås måste det hända väldigt mycket på relativt kort tid.

– Det räcker att gå till den senaste IPPC-rapporten för att förstå att vi har en enorm utmaning framför oss. Jag väljer själv att lyssna till den överväldigande majoritet av klimatforskarna som är överens om att hotet är på riktigt och orsakat av oss själva. Här måste alla aktörer lyfta blicken och våga utmana gamla tankesätt. Energisektorn är väldigt traditionell och den infrastruktur som finns är ingenting som byts ut i brådrasket. Det gör att vi behöver ta till oss den kunskap som finns och kombinera den med teknik som kan ge effekt både på kort och lång sikt, avslutar Alf Engqvist.

Alf Engqvist
fd Verkställande Direktör på Göteborg Energi och styrelseledamot på Gomero.

Foto: Göteborg Energi