Energisektorn fyller en samhällsviktig funktion som i dag är i behov av stora investeringar, både i Sverige och internationellt. På Gomero arbetar vi för att utveckla smarta digitala lösningar för energisektorn och för en hållbar framtid. För att lyckas med det vet vi att våra medarbetare är den viktigaste komponenten.

Vår filosofi och vad som driver oss

Framtidens elektrifierade samhälle ställer mycket höga krav på en driftsäker eldistribution och  informationshantering. På Gomero hjälper vi våra kunder att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter (till exempel på transformatorstationer). Med hjälp av datainsamling och analys skapar det nya förutsättningar för ett innovativt och effektivt miljö- och hållbarhetsarbete.

Eftersom vi är övertygade om att kulturen i en organisation och dess prestation har ett direkt samband bygger vår filosofi på just hållbarhet och innovation. I dag vet vi att det inte bara handlar om vad vi gör utan också hur vi gör det.

Vi är en växande grupp nyfikna och kreativa individer som ser till omvärldens och varandras värde. Vår organisation består inte av hierarkiska grupper utan av att vi tillsammans är ett team som hjälper varandra att prestera och åstadkomma magi.