Vår viktigaste resurs på Gomero är våra medarbetare, eftersom vi är övertygade om att hållbarhet och framgång börjar hos individen. Lär känna Lennart Johannesson!

Hur skulle du beskriva Gomero med tre ord?

Innovativt, framtidssäkert, hållbarhetstänkande.

Berätta varför du valt att jobba med just det du gör!

Jag började programmera redan när jag var liten med vår hemdator på 80-talet. På den tiden råkade jag även bränna upp en TV! Satte troligtvis in strömsladden på fel ställe när jag skulle koppla upp datorn. Men hur som helst så gillar jag att jobba lösningsorienterat, och det måste man göra om man ska jobba med utveckling. Framåt slutet av 90-talet började jag släppa egna datorprogram och spel på nätet. Därifrån har det fortsatt.

På vilket sätt är personlig utveckling viktigt för dig?

Det är viktigt att känna mening i det man gör. När man får friheten att påverka sin personliga utveckling på sin arbetsplats blir det aldrig tråkigt. Man är ju aldrig färdiglärd!

Hur tycker du det är att arbeta i en miljö som står för förändring och utveckling?

Det gör att man inte fastnar i gamla vanor utan man tänker framåt och hittar nya sätt att förenkla och optimera processer. Vår omvärld står aldrig still så då måste man som bolag vara förändringsbenägen. Det är alltid lika viktigt att ligga i framkant, inte minst för mig som jobbar med IT där det på kort tid kan hända väldigt mycket.

Berätta om något du är extra stolt över!

Utvecklingen av intern mjukvara för test och kalibrering av våra mätceller. Med den nya mjukvaran automatiserades hela testprocessen och vår kärnprodukt kunde kvalitetssäkras på ett helt nytt sätt. Att jobba med Gomero UI som är vår design för nya Sipp App och Sipp Web som jag implementerat var också kul!