Gomero möjliggör prediktivt underhåll på transformatorstationer

Gomero erbjuder elnätföretag möjligheten till realtidsövervakning av kritiska komponenter på transformatorstationer. Det stödjer kunderna i övergången från det traditionellt schemalagda underhållet till ett mer prediktivt underhållsarbete.

Genom att använda vår infrastruktur för att samla in och analysera stora mängder data möter elnätbolagen de höga kraven på både hållbarhet och säkerhet. Våra lösningar utvecklas genom nära samarbete med våra kunder, vilket resulterar i en skalbar helhetslösning som är anpassad för att möta olika kundbehov. 

För att förstå och implementera effektiva strategier för ett smartare elnät är det avgörande att ha tillgång till kvalitativa och relevanta analyser. SIPP™ skapar förbättrade beslutsunderlag i syfte att optimera underhållet med datadrivna insikter för kunder inom energidistribution, energiproduktion, energilagring och energiintensiv industri.

 

 

 

Gomeros SIPP är en unik lösning som möjliggör att arbeta effektivare och mer prediktivt med underhållet på transformatorstationer. 

 

Digitalisera underhållsprocesser


 

 

 

Den stora mängden av insamlad data skapar pålitligt stöd för viktiga beslut som effektiviserar underhållet och genererar betydande värde. Genom att digitalisera underhållsprocesserna blir dessa mätbara effekter synliga i verksamheten och bidrar till hållbarhetsinsatserna.

"Det är viktigt för oss att ha en partner som Gomero. Deras SIPP har de tekniska godkännanden som krävs samtidigt som företaget har kapacitet och kompetens att vidareutveckla och anpassa systemet efter olika behov."

-Avacon Netz GmbH

SIPP™ Hub

 

 

Gomeros SIPP™ har under lång tid erbjudit kunder inom energisektorn uppkopplad utrustning som säkerställer funktionen för oljefångstgropar på transformatorstationer. Med den senaste SIPP™ HUB teknologin erbjuds kunderna möjlighet att koppla upp ytterligare sensorer, och på ett säkert sätt använda Gomeros beprövade infrastruktur för att samla och analysera realtidsdata. Detta stöttar kunderna i övergången från det traditionella, schemalagda underhållet till ett tillståndsbaserat och mer prediktivt underhållsarbete.

 

SIPP™ Hub

 

 

SIPP™ Node är en stationär kontrollutrustning som automatiskt säkerställer att ingen transformatorolja kommer ut i miljön. SIPP Node övervakas kontinuerligt och utfärdar automatiskt larm vid upptäckt av oljeläckage. Alla aktiviteter och larm sparas för att säkerställa spårbarhet.

Ladda ner datablad

  Begär offert eller .STEP-fil

 

 

 

Tjänster | SIPP Web & APP

SIPP Web är vårt gränssnitt för att presentera data och insikter på ett begripligt och användbart sätt. Det används för att optimera övervakade processer i realtid och skapa spårbarhet med historisk data och rapporter.

SIPP APP är det webbaserade användargränssnittet för SIPP-kunder som finns tillgängligt både via dator och smartphone (Android och Iphone). Med SIPP APP har du kontroll på din SIPP-utrustning och samtliga dina gropars tillstånd direkt i din smartphone. SIPP APP är en garanti för säker kommunikation, åtkomstkontroll, dokumentsäkerhet och lagring och är framtagen med högt ställda krav på IT-säkerhet.

 

Tjänster | SIPP APP-tillägg

SIPP APP Support (tillägg) stöd för installation och underhåll av SIPP Node och SIPP LW. Tjänsten består av ett antal instruktionsfilmer som pedagogiskt beskriver varje installationssteg och guidar dig hela vägen till driftsättning.

SIPP APP Reports här kan du skapa rapporter om t.ex. läckande oljefångstgropar, kontaminerade gropar med mera.

 

Tjänster | Övriga

SIPP Remote Installation är en tjänst erbjuds SIPP Node och SIPP LW kunder. Tjänsten omfattar stöd online av våra installationsexperter vid installation och driftsättning utan att personal från oss fysiskt behöver vara på plats.

SIPP API ger kunder vilka önskar integration mot andra system säker tillgång till data via ett REST API. Tjänsten erbjuder ett antal olika sätt att skapa tillgång till data från SIPP’s databas till kundens underhållssystem, affärssystem eller analyssystem. 

 

FAQ | SIPP

I vår FAQ hittar du svar på de mest vanliga frågorna om SIPP kontrollutrustning.

Ladda ner FAQ