Vår viktigaste resurs på Gomero är våra medarbetare, eftersom vi är övertygade om att hållbarhet och framgång börjar hos individen. Lär känna Emil Åhslund!

Vad fick dig att välja Gomero som arbetsplats?

Framför allt var det den inspirerande företagskulturen. Den är framåttänkande, inkluderande och sund. Jag fick en tydlig bild av att man är en del av en helhet där ens insatser märks!

På vilket sätt är personlig utveckling viktigt för dig?

För att jag ska må bra så måste jag sträva framåt, utvecklas. Jag vill alltid bli bättre dagen efter än vad jag var dagen innan. Det är viktigt att utmanas och våga göra nya saker. Att aldrig vara nöjd!

Vad betyder hållbarhet för dig?

Hållbarhet är väldigt spännande, och brett! Det handlar dels om att ta hand om sig själv som individ, både det fysiska och det psykiska. Som en mer hållbar individ kan man också inspirera andra människor, det blir ringar på vattnet. Det går också i linje med Gomeros synsätt där vi jobbar på individnivå.

Sen tänker jag också på att man är effektiv med knappa resurser. Att få ut så mycket som möjligt av så få resurser som möjligt.

Vad gillar du mest med din roll på Gomero?

Att man har så mycket frihet under ansvar. Samtidigt känner man att ens kollegor stöttar en fullt ut i sin roll, som ett team.