Vår viktigaste resurs på Gomero är våra medarbetare, eftersom vi är övertygade om att hållbarhet och framgång börjar hos individen. Lär känna Jan-Eric Nilsson!

Hur skulle du beskriva Gomero med tre ord?

Görande, lärande, tillsammans!

Innovation genom nyfikenhet – vad innebär det för dig?

Att aktivt lyssna och reflektera. Eftersom det är kundens utmaningar som driver vår utveckling måste vi finnas nära kunden, vilket bygger på ett genuint intresse och nyfikenhet. I linje med detta har vi velat skapa en miljö som är kreativ och tillåtande men också ansvarstagande, samtidigt som det är okej att göra fel. En annan del är att jag alltid gillat lagsporter, både som utförare och åskådare. När man får till en grupp individer med rätt dynamik blir det alltid lika tydligt att lagets kraft trumfar individen. Att använda sig av varandras olikheter och kompetenser för att åstadkomma magi är en grundpelare i hur jag vill att vi ska vara på Gomero.

Vad betyder hållbarhet för dig?

Det självklara svaret när det kommer till mig som individ är att bidra till att hushålla med jordens resurser så att det finns en framtid för mina barn och barnbarn.

Funderar jag på hur man implementerar hållbarhet i en organisation så handlar det om hur saker och ting hänger ihop. Det vill säga hur vi har det på jobbet, hur vi mår hemma samt vår fysiska och psykiska hälsa. Ett bra liv enligt mig är att arbeta med något jag brinner för, omge mig av inspirerande människor och samtidigt ha balans med mitt sociala liv med nära och kära. Sist men absolut inte minst så är min fysiska hälsa något som jag själv från tid till annan åsidosatt men insett att jag måste prioritera. Nu när jag har tagit tag i det undrar jag varför jag inte gjort det tidigare.

Berätta om ett extra roligt minne du har!

Många av mina roliga minnen bygger runt relationer på jobbet. Jag är genuint nyfiken på människor. Det är för att jag gillar att se magin som uppstår i ett team när olika typer av människor får ta plats och var med och bidra. Jag tror mycket mer på ”vi” som positiv kraft än ”jag”.

Vad är det bästa karriärrådet du fått?

Fundera alltid över ”vad kan jag bidra med”? Det gäller i alla konstellationer men i all högsta grad när man ska göra karriär. En annan grundläggande faktor som tar dig framåt är att vara intresserad och nyfiken och aldrig vara rädd för att fråga. Att göra ”karriär” är att vara med och bidra och samtidigt bygga sunda relationer både med kunder och kollegor!