Prediktivt underhåll för energidistribution.

Förnybara energikällor är centrala i omställningen till mer hållbara energisystem. Samtidigt ställer våra konsumtionsmönster nya krav på elnäten. Genom smartare underhåll kan man få kontroll på sin utrustning, öka livslängden och spara mycket pengar.

Olja (ppm)

0

% säker vattennivå

0

Temperatur (°C)

0

Tryck (bar)

0

Säker transformatorstation med SIPP och sensorer

Genom uppkopplade enheter som SIPP och en rad olika sensorer kan vi genom mjukvara och analysverktyg säkerställa miljösäkerheten i en transformatorstation. Vi skapar också förutsättningar för prediktivt underhåll och asset management.

Varför är digitalisering viktigt just nu?

Med tillgång till data i realtid kan många affärsprocesser transformeras för att både bli effektivare och leverera mer värde. Detta är initiativ som ofta drivs centralt, men vår erfarenhet är att man får mest effekt när man engagerar rätt personer i verksamheten.