Fokus på företag med stark energi- och hållbarhetsprofil

Gomero har antagits till ”Business Accelerator Programme South East Asia” (BAPSEA). Programmet som omfattar en krävande urvalsprocess drivs i samarbete mellan Energimyndigheten och Business Sweden med fokus på företag med stark energi- och hållbarhetsprofil. Syftet är bidra till minskade utsläpp och hållbar utveckling, samtidigt som svensk export och svenska arbetstillfällen gynnas.

Gomeros medverkan i BAPSEA är en del i företagets strategiska satsning att växa på en internationell marknad med mycket stora behov att modernisera elnäten och effektivisera underhållsarbetet. Utvecklingen drivs även på av hållbarhetsfrågan och kraven på en ökad driftsäkerhet.

– Vi har sedan tidigare samarbetat med Business Sweden på marknader som Tyskland och Australien där vi kommit nära de aktörer som behöver våra lösningar, vilket har bidragit till framgångsrika etableringar. Att Energimyndigheten den här gången är en del av programmet ser vi som en stor fördel. Nu ser vi fram emot att medverka i ett gediget program som kan bidra till att effektivisera processen ytterligare för att etablera Gomero på utvalda marknader även i Sydostasien. Det är ett stort område med väldigt omfattande behov inom den sektor där Gomero verkar, kommenterar Jasper Spencer, ansvarig för internationell försäljning och affärsutveckling på Gomero.

– Urvalsprocessen för acceleratorprogrammet är mycket konkurrenskraftig och Gomeros prestationer och potential inom energibranschen stack ut bland de många sökande, kommenterar Helena Bernland, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Mer om Business Accelerator Programme Southeast Asia (BAPSEA)

Acceleratorprogrammet vänder sig till små och medelstora företag med innovativa lösningar inom energi och hållbarhet. Sydostasien är en attraktiv destination för internationella investeringar. Samtidigt är det en av de mest sårbara regionerna för klimatförändringar, och dess utsläpp av växthusgaser ökar. Genom att medverka i programmet har svenska miljöteknikföretag chansen att ta sig an en ny, dynamisk marknad och vara med på resan mot förverkligandet av ett hållbart energisystem i Sydostasien.

Programmet pågår i 18 månader, där det bland annat ingår expertrådgivning från Business Sweden och delegationsresor där bolagen får möjlighet att introducera sig och nätverka med beslutsfattare och representanter från det lokala näringslivet. De deltagande bolagen får välja 1-2 prioriterade marknader i Sydostasien att fokusera på under programperioden.

Om Gomero

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som erbjuder innovativa lösningar till kunder inom energisektorn för långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med Gomeros uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en ökad grad av automatisering.

Gomeros SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Lede Energi, Fingrid, Deutsche Bahn och SA Power Network.