Storbritanniens elnät har stora behov av att moderniseras

Gomero har anställt Jasper Spencer som ansvarig för försäljning och affärsutveckling med primärt fokus på den brittiska marknaden. Storbritanniens elnät omfattar cirka 6 000 transformatorstationer och har stora behov av att moderniseras. Jasper Spencers roll blir att erbjuda brittiska företag inom energisektorn möjligheten att arbeta med Gomeros produktfamilj SIPP som möjliggör prediktivt underhåll och miljösäkring av kritiska processer på transformatorstationen.

Jasper Spencer är uppvuxen på de brittiska öarna och har mer än 25 års erfarenhet av internationell försäljning, marknadsföring och affärsutveckling. Jasper har omfattande kunskaper inom IoT, tillståndsbaserad övervakning samt prediktiva och förebyggande underhållslösningar.

– Den brittiska marknaden står inför omfattande investeringar i elnätet. SIPP är en naturlig del av ett smartare elnät som på ett säkert sätt kan möta kraven på säkerhet, kostnadseffektivitet och flexibilitet. I Jasper får vi en driven och kunnig person som både kan marknaden och hantverket. Det känns väldigt roligt att vi lyckats attrahera Jasper att börja hos oss, säger Jan-Eric Nilsson, VD för Gomero.

– Gomero präglas av ett visionärt ledarskap och har en företagskultur som känns väldigt bra. Att kunna erbjuda innovativa lösningar på en stor marknad med omfattande behov av modernisering skapar goda förutsättningar att flytta fram Gomeros position. Med SIPP följer bättre möjligheter att digitalisera underhållsprocesser samtidigt som man möter kraven på hållbarhet och säkerhet. Vi intensifierar arbetet med att kommunicera de mervärden som Gomero och SIPP erbjuder och ser ett klart intresse på den brittiska marknaden, säger Jasper Spencer.

Väl beprövad och strukturerad process för internationell etablering

Gomeros etablering på en strategiskt viktig marknad som Storbritannien sker stegvis enligt en väl utarbetad process.

– Förenklat kan man säga att vår strategi för internationell tillväxt bygger på tre inledande steg som vi vet leder till större volymer. Det första steget är en mycket noggrann kartläggning av marknaden.
I det andra steget genomför vi pilotinstallationer hos de lokala bolag som ligger i framkant och kan bli viktiga referenskunder. När det är gjort kan vi i ett tredje steg teckna ramavtal som möjliggör en mer storskalig etablering av SIPP. Ofta pågår dessa processer parallellt. I praktiken kan det skilja sig en del åt i olika länder men i stora drag är detta de steg vi tar för respektive marknad, kommenterar Jan-Eric Nilsson.

– Våra framgångar med kunder som till exempel Vattenfall, Ellevio, Deutsche Bahn och E.on är viktiga referenser för de brittiska energibolagen som också ställer höga krav på sina leverantörer. Jaspers erfarenhet av att sälja innovativa tekniska lösningar till stora företag och kunder på C-nivå matchar därför Gomeros behov i Storbritannien väldigt väl, avslutar Jan-Eric Nilsson.

Jasper Spencer kommer närmast från företaget Pressac Communications Ltd där han under nio år var globalt ansvarig för försäljning och affärsutveckling. I den rollen bidrog han till att bygga upp företaget från grunden och utveckla IoT-lösningar för uppkopplade kommersiella byggnader och Industri 4.0-applikationer.

Kort om Gomero

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder inom energisektorn till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en hög grad av automatisering. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Skagerak Energi, Fingrid och Deutsche Bahn.

 

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av två helägda dotterbolag, Gomero Nordic AB och Gomero Australia Pty. Ltd.

Kort om SIPP™

SIPP kontrollutrustning är en uppkopplad utrustning för detektion av oljeläckage från transformatorn, kontroll av att oljefångstgropen är tät samt att säkerställa att transformatoroljan alltid ryms i oljefångstgropen vid ett eventuellt haveri. SIPP systemövervakas dygnet runt året om. SIPP har digitalt processtöd för installation och prediktivt underhåll via webinterface och app inklusive interface för integration mot kundens affärs- och underhållssystem.

 

SIPP kontrollutrustning är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra elnätsägare i nio länder med prediktivt underhåll genom automatisk miljösäkring av oljefångstgropen under transformatorn.