Storbritannien en intressant marknad för Gomero

Gomero har för närvarande SIPP-installationer i nio länder men det nya återförsäljaravtalet är Gomeros första i Storbritannien, en marknad där det finns cirka 6 000 transformatorstationer.

– Storbritannien är en väldigt intressant marknad för Gomero. Den är stor och liknar i flera avseenden Sverige och Tyskland, marknader vi är mycket bekanta med. För att få utväxling på en internationell marknad har vi också lärt oss hur viktigt det är att arbeta med drivna och kunniga lokala partner. Strategiskt sett har det varit en viktig faktor. Vi ser därför avtalet med Cairn Cross som ett viktigt steg där vi ökar vår närvaro på den brittiska marknaden. Cairn Cross är en väletablerad och kompetent partner som vill utöka sitt erbjudande till både befintliga och nya kunder, säger Jan-Eric Nilsson, VD för Gomero.

– Att lägga till SIPP i vår produktportfölj ger oss ännu bättre möjligheter att säkerställa en miljömässig, hållbar och kostnadseffektiv installation som både uppfyller slutanvändarnas behov och gällande lagstiftning. SIPP kontrollutrustning är robust, pålitlig och har en mycket kraftfull rapporteringsfunktion. Vi är också imponerade av Gomeros arbetssätt och teknik. Genom det här avtalet skapar vi nya affärsmöjligheter där vi kan växa tillsammans, säger Phil Williamson, VD på Cairn Cross.

Stora investeringar i elnät och infrastruktur är avgörande

Den brittiska marknaden står, liksom resten av världen, inför omfattande investeringar i smarta elnät som gör det möjligt att klara en ökad elektrifiering. SIPP är en naturlig del av den omställningen som också möter kraven på säkerhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet.

– Traditionellt har våra tjänster främst varit avsedda för järnvägsinfrastruktur, men vi kommer att bredda oss och erbjuda våra unika nyckelfärdiga tjänster till kraftproducenter och eldistributörer. Vi ser här SIPP som en integrerad del av de tjänster vi erbjuder i framtiden. Det säkerställer också att miljö och säkerhet är kärnan i alla våra installationer, fortsätter Cairn Cross Phil Williamson.

– Att ha SIPP installerad i kraftproduktions- och eldistributionsanläggningar ger ett extra miljöskydd. Gomeros lösningar för prediktivt underhåll ligger i framkant och är mycket ändamålsenliga, särskilt när det gäller behovet att kunna ta ett tydligt miljöansvar. Produkterna är därtill diskreta och kräver inget större utrymme, vilket gör dem perfekta för våra installationsprojekt, avslutar Phil Williamson.

Cairn Cross Civil Engineering grundades år 1995 som ett familjeägt teknikföretag. Som huvudentreprenör utvecklar och levererar Cairn Cross i dag stora infrastrukturprojekt i hela Storbritannien.

För mer information om Cairn Cross, besök www.cairncross.uk.com