Gomero uppgraderar installerade SIPP-enheter

I slutet av 2025 kommer 2G- och 3G-näten att fasas ut i Sverige och allt som är kopplat till dessa nät kommer att sluta fungera. Inför nedstängningen genomför Gomero uppgraderingar av installerade SIPP-enheter vilket ger våra kunder bättre möjligheter till distans- och realtidsövervakning av kritiska komponenter på transformatorstationer.

Under hösten påbörjade Gomero utrullningsförberedelserna för uppgraderingsarbetet. ”Vi ser fortsatt hög aktivitet under 2024. Vårt fokus under 2024 och 2025 ligger främst på Sverige och Australien. För att sedan flytta fokus till uppgradering av installerade enheter i Finland, Norge, Danmark och Tyskland”, säger Jan-Eric Nilsson, VD Gomero.

SIPP får bättre prestanda och högre säkerhet

I samband med uppgraderingen passar vi på att implementera ett antal nya funktioner som skapar ytterligare värde för våra kunder. Med en omfattande och ständigt växande installerad bas av enheter hos välrenommerade kunder i nio länder skapas en plattform för ytterligare intäkter för både After Sales och Subscription. Till exempel har vi implementerat en förbättrad övervakning av SIPP-enhetens ingående komponenter. Resultatet av detta blir ett effektiviserat underhåll, bättre prestanda och ökad hållbarhet.

Uppgraderingen innebär inte bara högre hastigheter och ökad kapacitet, utan även högre IT-säkerhet med end-to-end-kryptering, vilket är en av de mest pålitliga metoderna för att säkerställa sekretess och säkerhet för digital kommunikation. Med en kundcentrerad och långsiktig strategi är målet alltid att kunna erbjuda en högpresterande lösning med snabb och pålitlig kommunikation över hela produktlivscykeln. 

Om SIPP™

Gomeros SIPP™ ger elnätbolagen möjlighet till distans- och realtidsövervakning av kritiska komponenter på transformatorstationer. Det stöttar kunderna i övergången från det traditionella, schemalagda underhållet till ett tillståndsbaserat och mer prediktivt underhållsarbete. Genom att använda Gomeros etablerade och säkra infrastruktur för att samla in och analysera stora mängder data möter elnätbolagen marknadens högt ställda krav på hållbarhet, säkerhet och ekonomi. SIPP är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra elnätsägare i nio länder med prediktivt underhåll på transformatorstationen.