SIPP hindrar oljeutsläpp vid var 6:e tömning

SIPP har under drygt 15 års tid tömt transformatorgropar hos merparten av svenska elnäts- och energibolag. Direkt genom stationärt installerade enheter eller indirekt genom mobila enheter använda av branschens underhållsentreprenörer.

Tömningsstatistiken visar att SIPP förhindrar oljeutsläpp var 6:e tömning.

25 000 SIPP tömningar varje år

Oljefångstgropen under transformatorn fångar både upp regnvatten och oljeläckage från transformatorn. För att gropen ska rymma all transformatorolja vid ett eventuellt haveri mäter SIPP kontinuerligt oljenivån och tömmer ut rent regnvatten.

Varje år utförs ca 25 000 tömningar som senast summerade till över 90 000 m³.

5 600 avslutas p.g.a. högt oljeinnehåll

Närmare 15% av underhållstömningarna måste avslutas på grund av för högt oljeinnehåll.