Industriarmatur får order på pilotinstallation av SIPP Node från EWE NETZ GmbH

IA Industriarmatur Group AB´s (publ) återförsäljare i Tyskland har fått order på en pilotinstallation av SIPP Node hos elnätsbolaget EWE NETZ GmbH.

Ordern innebär att ännu ett elnätsbolag på den tyska marknaden utvärderar SIPP-teknologin för hållbar och miljösäkrad transformatorgropar.

EWE NETZ GmbH levererar idag el till ca 1,6 miljoner abonnenter i regionerna Ems / Weser / Elbe, East Brandenburg, norra Västpommern och Rügen

EWE NETZ GmbH har en tydlig inriktning att utveckla sina nät mot intelligenta nät så kallade smart grid. Ordern visar att även den tyska marknaden börjar mogna när det gäller hållbar och miljösäkrad hantering av transformatorgropar – Säker grop.
”Att även EWE-Netz utvärderar vår lösning skapar goda förutsättningar för fler affärer på den tyska marknaden samtidigt som det skapar mervärden för kunderna på deras och vår resa mot ett hållbart elektrifierat samhälle” säger Jan-Åke Hedin, försäljningschef på IA Industriarmatur Group AB

Kort om SIPP

Sipp är en unik, effektiv och miljösäker metod för tömning av regnvatten i transformatorgropar och har använts som tömningsteknologi av Vattenfall, Ellevio, E.ON m.fl. sedan 2006 och är idag marknadsledande i Sverige.
SIPP-teknologin används idag för att tömma drygt 6 000 transformatorgropar hos över 100 nätbolag i 9 länder.

Kort om IA Industriarmatur Group AB (publ.)

IA Industriarmatur Group AB (publ) hjälper kunder inom energisektorn att effektivisera sin verksamhet och att
agera proaktivt i hållbarhetsfrågor. Bolaget gör detta genom att erbjuda bolagets uppkopplade produkter och
IoT-plattform för effektivisering av underhållsprocesser.

IA Industriarmatur Group AB (publ) är noterat på Spotlight Stockmarket (ticker: IAG).