SIPP hindrar oljeutsläpp vid var 6:e tömning

SIPP har under drygt 15 års tid tömt transformatorgropar hos merparten av Svenska elnäts- och energibolag. Direkt genom stationärt installerade enheter eller indirekt genom mobila enheter använda av branschens underhållsentreprenörer. Tömningsstatistiken visar att SIPP förhindrar oljeutsläpp var 6:e tömning.

25000 SIPP tömningar varje år

SIPP tömmer kontinuerligt gropen på regnvatten vilket innebär att transformatoroljan alltid ryms vid ett eventuellt haveri. Varje år så har vi ca. 25000 tömningar.

3600 Avslutas pga. högt oljeinnehåll

Närmare 15% av underhållstömningarna måste avslutas på grund av för högt oljeinnehåll.