Vi vill göra det enkelt och lustfyllt att upptäcka och utveckla den egna hållbarheten

Med programmet ”12 weeks of joy” har Gomeros anställda fått en möjlighet att utveckla den egna hållbarheten och måendet med träning, kostråd och diskussioner kopplade till både fysisk och psykisk hälsa. Programmet har varit en viktig del och en början på Gomeros långsiktiga arbete som ska bidra till möjligheten att göra medvetna ”hållbarhetsval” i vardagen. Genom att främja en kultur där hållbarhet är en naturlig del i allt vi gör skapar vi förutsättningar att utvecklas och utmanas, både på jobbet och privat.

– Vi hade interna diskussioner och idéer som landade i att våra produkter och tjänster bara är hållbara på riktigt om vårt sätt att ta hand om varandra och oss själva också är hållbart. Vi är övertygade om att kulturen i en organisation och dess prestation har ett direkt samband. Och vi kan bara lyckas på riktigt om vi börjar med oss själva som individer, säger Jan-Eric Nilsson, vd för Gomero.

 – Vårt program och tankesätt bygger mer på engagemang och glädje än krav och prestation till varje pris. Den träning som blir av är den bästa och krasst sett den enda som räknas. Samma sak gäller med byte av vanor och inställning. Därav namnet på vår hållbarhetssatsning. Vi har velat göra det enkelt och lustfyllt att upptäcka och utveckla den egna hållbarheten, fortsätter Jan-Eric.

19 september gick startskottet

Anders Hansens forskning om vad träning och rörelse gör för hjärnan har varit en viktig inspirationskälla till ”12 weeks of joy”. Den inledande dagens aktiviteter knöt därför an till boken Hjärnstark och hur vi påverkas av träning, kost och sömn.

– De flesta av oss lockades av möjligheten till en mental och fysisk ”uppgradering”. Att dra i gång programmet med en heldag fylld av cykelturer, avslappningsövningar, diskussioner om träning kopplat till fysisk såväl som psykisk hälsa, klimatfrågor och roliga teambuilding-aktiviteter gav mersmak, säger Gomeros Lisa Hedström som varit delaktig i planeringen och genomförandet av ”12 weeks of joy”.

Mer hållbarhetstänk i vardagen

Förutom träning och kost har Gomeros medarbetare tillsammans fått en ökad insikt och ett större intresse för hur de egna besluten kan göra skillnad.

– Med lite kunskap och engagemang går det att göra många medvetna val i vardagen. Från sättet vi själva väljer att ta oss till och från jobbet och kundmöten till vilka transporttjänster och produkter vi väljer att köpa. Det är kanske inga jättestora insatser var för sig men sett som en helhet och på lång sikt har varje enskild medarbetare möjlighet att göra skillnad. Med ”12 weeks of joy” har vi gått från att uttala saker till att bättre förstå vad som kan göras och varför. Det känns som vi tillsammans gjort en förflyttning i positiv riktning, fortsätter Lisa Hedström.

Det är det långa loppet som räknas

Gomeros kunder sköter vad som sannolikt är den viktigaste infrastrukturen som finns – elnätet. Som många av oss känner till så driftsattes en mycket stor del av det för flera decennier sedan. Majoriteten av dagens elnät är samtidigt i stort behov av modernisering och utveckling.

– I Gomeros fall har det mesta vi gör ofta ett väldigt långsiktigt perspektiv. Det har också bidragit till att vi förstår att hållbarhet och välmående inte kan avgränsas till att bli ett projekt. Det måste vara en ständigt pågående process. Här känns det särskilt kul vi fått flera medarbetare att förändra sitt ”mind set”, bryta dåliga vanor och intressera sig mer för hållbarhetsfrågor. Vi räknar med att ”12 weeks of joy” bara är starten på ett arbete som ska fortsätta, både i små och stora sammanhang, avslutar Lisa Hedström.  

Åkes resa från sängliggande till veteranmästare har inspirerat

På Gomero låter vi oss gärna inspireras av andra. När vi själva gör en resa för att främja våra medarbetares hälsa och hållbarhet blir historien om 80-årige Åke Jonson en särskilt god inspirationskälla. Åkes utveckling från sängliggande till flerfaldig veteranmästare i friidrott visar att det aldrig är för sent att komma i gång med träning och ett hållbart liv. Läs gärna mer här»